۱۲ام شهریور ۱۳۹۶ پزشکی علمی

ترابی, کیوان, شریفی, داوود, قصابی, مسعود, محبی, امین. (۱۳۹۶). Nonlinear Free Transverse Vibration Analysis of Beams Using Variational Iteration Method. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), -. doi: 10.22060/mej.2017.12332.5315

کیوان ترابی; داوود شریفی; مسعود قصابی; امین محبی. “Nonlinear Free Transverse Vibration Analysis of Beams Using Variational Iteration Method”. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22060/mej.2017.12332.5315

ترابی, کیوان, شریفی, داوود, قصابی, مسعود, محبی, امین. (۱۳۹۶). ‘Nonlinear Free Transverse Vibration Analysis of Beams Using Variational Iteration Method’, نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), pp. -. doi: 10.22060/mej.2017.12332.5315

ترابی, کیوان, شریفی, داوود, قصابی, مسعود, محبی, امین. Nonlinear Free Transverse Vibration Analysis of Beams Using Variational Iteration Method. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22060/mej.2017.12332.5315