پزشکی علمی
۱۵ام آذر ۱۳۹۶ پزشکی علمی

سلیم پور, محمد رضا, فلاحی, امیر, شیرانی, ابراهیم. (۱۳۹۶). تحلیل عددی توزیع دما در یک مدل سه‌بعدی انگشت انسان استخراجی از عکس‌های ام‌آرآی در شرایط حاد سرمایی. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), -. doi: 10.22060/mej.2017.13298.5593

محمد رضا سلیم پور; امیر فلاحی; ابراهیم شیرانی. “تحلیل عددی توزیع دما در یک مدل سه‌بعدی انگشت انسان استخراجی از عکس‌های ام‌آرآی در شرایط حاد سرمایی”. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22060/mej.2017.13298.5593

سلیم پور, محمد رضا, فلاحی, امیر, شیرانی, ابراهیم. (۱۳۹۶). ‘تحلیل عددی توزیع دما در یک مدل سه‌بعدی انگشت انسان استخراجی از عکس‌های ام‌آرآی در شرایط حاد سرمایی’, نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), pp. -. doi: 10.22060/mej.2017.13298.5593

سلیم پور, محمد رضا, فلاحی, امیر, شیرانی, ابراهیم. تحلیل عددی توزیع دما در یک مدل سه‌بعدی انگشت انسان استخراجی از عکس‌های ام‌آرآی در شرایط حاد سرمایی. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22060/mej.2017.13298.5593

۱۴ام آذر ۱۳۹۶ پزشکی علمی

محمدی مهر, مهدی, محرابی, مجتبی, شعبانی نژاد, احسان. (۱۳۹۶). تحلیل کمانش و ارتعاشات میکرو‌ورق نانوکامپوزیتی کوپله‌ی تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی و نیترید بور به طور همزمان با خواص مادی وابسته به دما براساس تئوری‌ گرادیان کرنشی تعمیم‌یافته. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), -. doi: 10.22060/mej.2017.13123.5543

مهدی محمدی مهر; مجتبی محرابی; احسان شعبانی نژاد. “تحلیل کمانش و ارتعاشات میکرو‌ورق نانوکامپوزیتی کوپله‌ی تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی و نیترید بور به طور همزمان با خواص مادی وابسته به دما براساس تئوری‌ گرادیان کرنشی تعمیم‌یافته”. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22060/mej.2017.13123.5543

محمدی مهر, مهدی, محرابی, مجتبی, شعبانی نژاد, احسان. (۱۳۹۶). ‘تحلیل کمانش و ارتعاشات میکرو‌ورق نانوکامپوزیتی کوپله‌ی تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی و نیترید بور به طور همزمان با خواص مادی وابسته به دما براساس تئوری‌ گرادیان کرنشی تعمیم‌یافته’, نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), pp. -. doi: 10.22060/mej.2017.13123.5543

محمدی مهر, مهدی, محرابی, مجتبی, شعبانی نژاد, احسان. تحلیل کمانش و ارتعاشات میکرو‌ورق نانوکامپوزیتی کوپله‌ی تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی و نیترید بور به طور همزمان با خواص مادی وابسته به دما براساس تئوری‌ گرادیان کرنشی تعمیم‌یافته. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22060/mej.2017.13123.5543

۱۳ام آذر ۱۳۹۶ پزشکی علمی

احمدی خطیر, فرزاد, علیزاده, ابراهیم, برزگری, محمد مهدی, مومنی فر, محمد, مسروری سعادت, سید حسین. (۱۳۹۶). بررسی تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود تاثیر نیروی پرس بر روی شکل‌دهی کانال‏های صفحات دوقطبی فلزی در فرایند استمپینگ. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), -. doi: 10.22060/mej.2017.13097.5537

فرزاد احمدی خطیر; ابراهیم علیزاده; محمد مهدی برزگری; محمد مومنی فر; سید حسین مسروری سعادت. “بررسی تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود تاثیر نیروی پرس بر روی شکل‌دهی کانال‏های صفحات دوقطبی فلزی در فرایند استمپینگ”. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22060/mej.2017.13097.5537

احمدی خطیر, فرزاد, علیزاده, ابراهیم, برزگری, محمد مهدی, مومنی فر, محمد, مسروری سعادت, سید حسین. (۱۳۹۶). ‘بررسی تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود تاثیر نیروی پرس بر روی شکل‌دهی کانال‏های صفحات دوقطبی فلزی در فرایند استمپینگ’, نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), pp. -. doi: 10.22060/mej.2017.13097.5537

احمدی خطیر, فرزاد, علیزاده, ابراهیم, برزگری, محمد مهدی, مومنی فر, محمد, مسروری سعادت, سید حسین. بررسی تجربی و شبیه‌سازی اجزای محدود تاثیر نیروی پرس بر روی شکل‌دهی کانال‏های صفحات دوقطبی فلزی در فرایند استمپینگ. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22060/mej.2017.13097.5537

۱۳ام آذر ۱۳۹۶ پزشکی علمی

احمدی مقدم, محمدرضا, فراهت, سعید, عینعلی, علیرضا, ولیزاده, جعفر. (۱۳۹۶). شبیه سازی و طراحی بهینه استخر خورشیدی جهت آبیاری زیرسطحی. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), -. doi: 10.22060/mej.2017.13277.5596

محمدرضا احمدی مقدم; سعید فراهت; علیرضا عینعلی; جعفر ولیزاده. “شبیه سازی و طراحی بهینه استخر خورشیدی جهت آبیاری زیرسطحی”. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22060/mej.2017.13277.5596

احمدی مقدم, محمدرضا, فراهت, سعید, عینعلی, علیرضا, ولیزاده, جعفر. (۱۳۹۶). ‘شبیه سازی و طراحی بهینه استخر خورشیدی جهت آبیاری زیرسطحی’, نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), pp. -. doi: 10.22060/mej.2017.13277.5596

احمدی مقدم, محمدرضا, فراهت, سعید, عینعلی, علیرضا, ولیزاده, جعفر. شبیه سازی و طراحی بهینه استخر خورشیدی جهت آبیاری زیرسطحی. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22060/mej.2017.13277.5596

۱۱ام آذر ۱۳۹۶ پزشکی علمی

اکبرزاده, پوریا, درازگیسو, سید معین, شهنازی, محمد امین, عسکری له‌داربنی, احمد. (۱۳۹۶). روش پیش‌شرط توانی در تسریع نرخ همگرایی جریان‌های تراکم‌ناپذیر پایا و ناپایای آشفته. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), -. doi: 10.22060/mej.2017.13199.5565

پوریا اکبرزاده; سید معین درازگیسو; محمد امین شهنازی; احمد عسکری له‌داربنی. “روش پیش‌شرط توانی در تسریع نرخ همگرایی جریان‌های تراکم‌ناپذیر پایا و ناپایای آشفته”. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22060/mej.2017.13199.5565

اکبرزاده, پوریا, درازگیسو, سید معین, شهنازی, محمد امین, عسکری له‌داربنی, احمد. (۱۳۹۶). ‘روش پیش‌شرط توانی در تسریع نرخ همگرایی جریان‌های تراکم‌ناپذیر پایا و ناپایای آشفته’, نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), pp. -. doi: 10.22060/mej.2017.13199.5565

اکبرزاده, پوریا, درازگیسو, سید معین, شهنازی, محمد امین, عسکری له‌داربنی, احمد. روش پیش‌شرط توانی در تسریع نرخ همگرایی جریان‌های تراکم‌ناپذیر پایا و ناپایای آشفته. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22060/mej.2017.13199.5565

۹ام آذر ۱۳۹۶ پزشکی علمی

 برای دانلود آهنگ جدید مورد نظرتون هر روزه به سایت آهنگستان سر بزنید

سایت آهنگستان یک سایت بسیار فعال در زمینه موسیقی است که هر روز دارای بروز رسانی می باشد و افراد عاشق موسیقی می توانند با مراجعه به سایت از شنیدن جدیدترین موسیقی های ایرانی در آن لذت ببرند.این وبسایت آهنگ تمامی خواننده های هیت ایرانی هر روزه پخش میکند که در ادامه به برخی از این خوانندگان و بیوگرافی آن ها اشاره میکنیم.

روزبه نعمت الهی

روزبه نعمت‌اللهی (متولد تیر ۱۳۵۸ در تهران) خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده ویولن ایرانی است.مهناز افشار که از چندین سال قبل تهیه کننده قطعات و کنسرت‌های وی بود،در آلبوم داروگ، علاوه بر تهیه کنندگی، همخوان و دکلمه کننده ترانه‌ها نیز بود که با مخالفت وزارت ارشاد، صدای افشار از این قطعات حذف شد.نعمت‌اللهی که تاکنون تیتراژهای متعددی را برای صدا و سیما تهیه کرده‌است و قطعه خاک دلیران وی بارها پخش شده‌است در سال ۹۴ از حضور در تلویزیون منع شد.وی همچنین داور بخش خوانندگی مسابقه استعدادیابی سایت آپارات در سال ۹۴ بود.شما میتوانید برای دانلود جدیدترین آهنگ های این خواننده هم اکنون بر روی دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت اللهی کلیک کنید.

سامان جلیلی

سامان جلیلی (زادهٔ ۳ مرداد ۱۳۶۹ در کرج) خواننده سبک پاپ اهل ایران است که پس از انتشار زیرزمینی آثارش در ایران اولین آلبوم رسمیش با نام پرتگاه در ۵ شهریور ۱۳۹۳ منتشر شد.اولین کنسرت رسمی این خواننده در تهران در ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ در سالن نمایشگاه میلاد به روی صحنه رفته است. جلیلی از خواننده‌هایی است که کنسرتشان در بهار ۱۳۹۴ لغو شدندشما برای دانلود جدیدترین آثار این خواننده نیز می توانید بر روی دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی کلیک کنید.

سالار عقیلی

سالار عقیلی از ۸ سالگی فراگیری موسیقی را با نوازندگی سازهای مختلف آغاز کرد. برادر و مادرش علاقه‌مند به موسیقی و مشوق او بودند و پدرش که وکیل دادگستری بود بیش تر متمایل به پیشرفت تحصیلی او بود. او به هنرستان موسیقی رفت و از همان‌جا تصمیم به یادگیری آواز گرفت. او در طی بیش از ۵ سال نزد صدیق تعریف به فراگیری آواز پرداخت.هم‌اکنون عقیلی افزون بر اجرا و ضبط آثار موسیقی به تدریس موسیقی در آموزشگاه خود و در هنرستان موسیقی مشغول است. او همچنین گروه راز و نیاز را تشکیل داد. اعضای این گروه عبارتند از سالار عقیلی، حریر شریعت زاده، حامد فکوری، مهدی باقری، آرش فرهنگ فر و شهرام غلامی. او به همراه این گروه کنسرت‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور اجرا کرده‌است.

در جشنوارهٔ موسیقی فجر سال ۱۳۷۵، سالار عقیلی جوانی ۱۸–۱۷ ساله، برای نخستین بار به روی صحنه آمد و موجب حیرت تماشاچیان شد. حریر شریعت زاده نیز در آن کنسرت حاضر بوده‌است و به سبب تسلط بر آوازهای ایرانی، با شنیدن صدای سالار عقیلی به استعداد وی پی می‌برد. پس از اتمام برنامه در رابطه با آوازهای ایرانی به صحبت می‌نشینند و همین امر موجب همکاری‌های بعدی و در نهایت ازدواج این دو هنرمند منجر می‌شود. «شریعت زاده» در آلبوم «مایهٔ ناز» سالار عقیلی نوازنده پیانو است، همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که به تازگی تهیه‌کنندگی فعالیت‌های همسرش را نیز بر عهده دارد.

که شما هم اکنون می توانید با کلیک بر روی دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی جدید ترین آثار وی را دانلود نمایید.

۸ام آذر ۱۳۹۶ پزشکی علمی

هاشمی, سید عبدالمهدی, استاجلو, محمد, صدری‌پور, سروش. (۱۳۹۶). تحلیل مکانیزم‌های انتقال‌حرارت در پخت نان‌های سنتی مسطح به‌منظور بهبود کیفیت نان و کاهش مصرف سوخت. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), -. doi: 10.22060/mej.2017.13308.5598

سید عبدالمهدی هاشمی; محمد استاجلو; سروش صدری‌پور. “تحلیل مکانیزم‌های انتقال‌حرارت در پخت نان‌های سنتی مسطح به‌منظور بهبود کیفیت نان و کاهش مصرف سوخت”. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22060/mej.2017.13308.5598

هاشمی, سید عبدالمهدی, استاجلو, محمد, صدری‌پور, سروش. (۱۳۹۶). ‘تحلیل مکانیزم‌های انتقال‌حرارت در پخت نان‌های سنتی مسطح به‌منظور بهبود کیفیت نان و کاهش مصرف سوخت’, نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), pp. -. doi: 10.22060/mej.2017.13308.5598

هاشمی, سید عبدالمهدی, استاجلو, محمد, صدری‌پور, سروش. تحلیل مکانیزم‌های انتقال‌حرارت در پخت نان‌های سنتی مسطح به‌منظور بهبود کیفیت نان و کاهش مصرف سوخت. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22060/mej.2017.13308.5598

۸ام آذر ۱۳۹۶ پزشکی علمی

افلاکیان, علی, کرباسی زاده, نیما, طالع ماسوله, مهدی, کلهر, احمد. (۱۳۹۶). حل مساله سینماتیک مستقیم ربات‌های کابلی نامقید به منظور استفاده هم‌زمان در الگوریتم‌های کنترلی. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), -. doi: 10.22060/mej.2017.12945.5480

علی افلاکیان; نیما کرباسی زاده; مهدی طالع ماسوله; احمد کلهر. “حل مساله سینماتیک مستقیم ربات‌های کابلی نامقید به منظور استفاده هم‌زمان در الگوریتم‌های کنترلی”. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, , , ۱۳۹۶, -. doi: 10.22060/mej.2017.12945.5480

افلاکیان, علی, کرباسی زاده, نیما, طالع ماسوله, مهدی, کلهر, احمد. (۱۳۹۶). ‘حل مساله سینماتیک مستقیم ربات‌های کابلی نامقید به منظور استفاده هم‌زمان در الگوریتم‌های کنترلی’, نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), pp. -. doi: 10.22060/mej.2017.12945.5480

افلاکیان, علی, کرباسی زاده, نیما, طالع ماسوله, مهدی, کلهر, احمد. حل مساله سینماتیک مستقیم ربات‌های کابلی نامقید به منظور استفاده هم‌زمان در الگوریتم‌های کنترلی. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۱۳۹۶; (): -. doi: 10.22060/mej.2017.12945.5480

۸ام آذر ۱۳۹۶ پزشکی علمی

حسینی آبادشاپوری, مهدی, سعیدی, محمدحسن. (۱۳۹۶). مدلسازی جابه جایی آزاد نانوسیال اکسید آلومینیم-آب درون محفظه مربعی منحنی با استفاده از روش شبکه ای بولتزمن. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۴۹(۳), ۵۶۷-۵۸۰٫ doi: 10.22060/mej.2016.794

مهدی حسینی آبادشاپوری; محمدحسن سعیدی. “مدلسازی جابه جایی آزاد نانوسیال اکسید آلومینیم-آب درون محفظه مربعی منحنی با استفاده از روش شبکه ای بولتزمن”. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۴۹, ۳, ۱۳۹۶, ۵۶۷-۵۸۰٫ doi: 10.22060/mej.2016.794

حسینی آبادشاپوری, مهدی, سعیدی, محمدحسن. (۱۳۹۶). ‘مدلسازی جابه جایی آزاد نانوسیال اکسید آلومینیم-آب درون محفظه مربعی منحنی با استفاده از روش شبکه ای بولتزمن’, نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۴۹(۳), pp. 567-580. doi: 10.22060/mej.2016.794

حسینی آبادشاپوری, مهدی, سعیدی, محمدحسن. مدلسازی جابه جایی آزاد نانوسیال اکسید آلومینیم-آب درون محفظه مربعی منحنی با استفاده از روش شبکه ای بولتزمن. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۱۳۹۶; ۴۹(۳): ۵۶۷-۵۸۰٫ doi: 10.22060/mej.2016.794

۸ام آذر ۱۳۹۶ پزشکی علمی

هاشمی, سید عبدالمهدی, کولک, حسین, آقایی, علیرضا. (۱۳۹۶). مطالعه تجربی پایدارسازی شعله پیش‌آمیخته با محیط متخلخل اکسید آلومینیم. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۴۹(۳), ۶۲۵-۶۳۴٫ doi: 10.22060/mej.2016.804

سید عبدالمهدی هاشمی; حسین کولک; علیرضا آقایی. “مطالعه تجربی پایدارسازی شعله پیش‌آمیخته با محیط متخلخل اکسید آلومینیم”. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۴۹, ۳, ۱۳۹۶, ۶۲۵-۶۳۴٫ doi: 10.22060/mej.2016.804

هاشمی, سید عبدالمهدی, کولک, حسین, آقایی, علیرضا. (۱۳۹۶). ‘مطالعه تجربی پایدارسازی شعله پیش‌آمیخته با محیط متخلخل اکسید آلومینیم’, نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۴۹(۳), pp. 625-634. doi: 10.22060/mej.2016.804

هاشمی, سید عبدالمهدی, کولک, حسین, آقایی, علیرضا. مطالعه تجربی پایدارسازی شعله پیش‌آمیخته با محیط متخلخل اکسید آلومینیم. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۱۳۹۶; ۴۹(۳): ۶۲۵-۶۳۴٫ doi: 10.22060/mej.2016.804