۲۱ام تیر ۱۳۹۶ پزشکی علمی

محرمی, رسول, درودی, احمد, تقیلو, محمدجواد. (۱۳۹۵). اندازه گیری کرنش با روش تداخل سنجی چینشی دیجیتالی و با الگوریتم جدید محاسبه فاز. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), -. doi: 10.22060/mej.2016.739

رسول محرمی; احمد درودی; محمدجواد تقیلو. “اندازه گیری کرنش با روش تداخل سنجی چینشی دیجیتالی و با الگوریتم جدید محاسبه فاز”. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, , , ۱۳۹۵, -. doi: 10.22060/mej.2016.739

محرمی, رسول, درودی, احمد, تقیلو, محمدجواد. (۱۳۹۵). ‘اندازه گیری کرنش با روش تداخل سنجی چینشی دیجیتالی و با الگوریتم جدید محاسبه فاز’, نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, (), pp. -. doi: 10.22060/mej.2016.739

محرمی, رسول, درودی, احمد, تقیلو, محمدجواد. اندازه گیری کرنش با روش تداخل سنجی چینشی دیجیتالی و با الگوریتم جدید محاسبه فاز. نشریه مهندسی مکانیک مداد رنگی ها, ۱۳۹۵; (): -. doi: 10.22060/mej.2016.739